Zwemschool: van 4 tot 10 jaar (max 12 jaar)

Aanvraag tot inschrijving kan enkel via dit online invulformulier

 • Instapmomenten
  Er zijn 3 instapmomenten voor nieuwe zwemmers: meer bepaald begin januari, begin mei en begin september. Starten op een ander tijdstip is niet mogelijk.
 • Leeftijd
  Uw kind moet minimum 4 jaar zijn of worden in de maand dat de lessenreeks start. Uw kind kan nieuw inschrijven in de zwemschool zwemmen tot het jaar waarin het 10 jaar wordt. Leden kunnen tot 12 jaar bij de zwemschool blijven zwemmen.
 • Wachtlijst
  Wij werken met wachtlijsten. Wij noteren uw vraag tot inschrijving, en contacteren u dan wanneer wij u meer informatie kunnen geven over het startmoment van uw kind.
  • Voor Dilbekenaren: het eerstvolgende startmoment waarvoor nog ingeschreven kan worden is september  - er is normaal voor hen geen wachtlijst
  • Voor niet-Dilbekenaren: er is een wachtlijst 
  • Indien u reeds een kind heeft dat actief is in onze zwemvereniging, dan trachten wij de wachttijd voor broer/zus te beperken. Wij houden in de mate van het mogelijke rekening met de door u opgegeven voorkeurslesmomenten. De groepsindeling gebeurt in de maand die voorafgaat aan de start van de lessenreeks.
 • Lidgeld 2015logoparticipatiepasDilbeek
  • Het lidgeld bedraagt €145 per zwemmer voor zwemlessen in het kleine bad (rode, witte en donker groene badmutsen)
  • Het lidgeld bedraagt €175 per zwemmer voor zweminitiatie in het grote bad (paarse, oranje, licht groene, blauwe en gele badmutsen)
  • Gezins korting : 2de kind dat lid is: €15 korting, 3de kind dat lid is binnen hetzelfde gezin €25 korting
  • DiZV werkt ook met de gemeente Dilbeek voor de houders van een PARTICIPATIE PAS  (80% korting). 
  • Het seizoen telt 12 lesmaanden, d.w.z. dat u lidgeld betaalt voor zwemlessen van september tot en met augustus, maar excl. de schoolvakanties (aparte regeling) en de dagen waarop het zwembad gesloten is.
 • Inschrijven
  • Aanvraag tot inschrijving kan enkel via dit online invulformulier
  • De lesmomenten waaruit je kan kiezen als start inschrijving zijn (merk op: om het aantal zwemmers per start klein te houden kan u een andere moment voorgesteld worden):
   • maandagavond  (K Ma 1 / 2 / 3)
   • zaterdagavond  (K Za 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6)
  • Dilbeekse Zwemvereniging vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. GDPR-Privacy verklaring 

jeugdlabel 2022 DIZV